Jak olivovník ovládl svět?

Jak olivovník ovládl svět?

Dnes si lze jen těžko představit pobřeží Středozemního moře bez všudypřítomných olivovníků. Tento strom charakteristický svým členitým kmenem a drobnými ostrými stříbřitě zelenými listy je neodmyslitelně spjat s drsnou, sluncem zalitou krajinou na pobřeží Středozemního moře.

Ačkoli již dlouho kolonizuje celou středomořskou pánev, byly doby, kdy olivovník chyběl na pobřeží Španělska stejně jako na pobřeží italského poloostrova, Korsice, Sicílii, v Řecku a Tunisku. Vraťme se však v čase o krok zpět.

Když před téměř dvanácti tisíci lety skončilo poslední zalednění, olivovník se vyskytoval pouze na současném Blízkém východě (a možná také na Sahaře, dle poznatků Gabriela Campse). V té době byl strom ještě divoký. Bude mu trvat ještě poměrně dlouho než se bude podobat současnému olivovníku, jak ho známe dnes. Této velmi pozvolné transformaci přispělo zemědělství v době přibližně 4000 př. n. l., v období počátku městské revoluce. Myslíte, že je to náhoda? Ne, samozřejmě.

V době bronzové, kdy se prosadila mocná království a vznikl (již) výnosný mezinárodní obchod, se olivovník prosadil v Řecku a na ostrovech v Egejském moři i na pobřeží severní Afriky. Avšak nejdůležitějším prvkem putování olivovníku byla první polovina 1. tisíciletí př. n. l., kdy doprovázel řecké a fénické dobrodruhy - kolonizátory - kupce - válečníky, když se vydávali dobývat západní břehy Středozemního moře. 

(Příspěvek na obrázku: Mapa rozšíření olivovníku v povodí Středozemního moře)

Do Itálie se olivovník dostal až koncem 6. nebo začátkem 5. století př. n. l., což je relativně pozdě v porovnání s ostatními soudobými olivovými mocnostmi. Pro zajímavost to bylo jen o dva tisíce let před příchodem rajčat do stejné oblasti.

Historické prameny dokládají, že olivy z oblasti Libanonu a Levanty mají tisíce let starou tradici. Olivovník zde měl, má a bude mít historický, ekonomický a sociální vliv. Libanonské odrůdy oliv patří k nejstarším na světě o čemž svědčí všudypřítomné olivové háje. Na některých místech se stáří olivovníků odhaduje na 4 000 - 6 000 let.

Zdroj: Příspěvek lebgenco.com

Zpět na blog

Napište komentář

Upozorňujeme, že komentáře musí být před zveřejněním schváleny.